БАУКО поздравява Величка Христова за придобиването на квалификацията СМС

Имаме удоволствието да съобщим, че общността на сертифицираните управленски консултанти в България се разраства: БАУКО приветства Величка Христова като сертифициран управленски консултант (СМС).

Величка Христова е възпитаник на Американския университет в Благоевград с две степени по бизнес и история. Придобива магистърска степен по история от Централноeвропейския университет, като впоследствие завършва MBA в INSEAD, Франция, и се дипломира и като магистър по обща психология от Софийския университет.

В живота и в професионалната си дейност Величка Христова се води от принципа за непрестанно развитие, самоусъвършенстване и придобиване на нови знания.

Притежава сертификати TEP (Trust and Estate Practitioner), CFBA (Certificate in Family Business Advising) и CFWA (Advanced Certificate in Family Wealth Advising), сертификати за напреднали в областта на консултации на семейния бизнес и управление на състоянието) от STEP (Society of Trust and Estate Practitioners (Великобритания) и Family Firm Institute (FFI), САЩ. Участвала е в обучението на БАУКО за прилагането на ISO 20700: Указания за консултантски услуги за управление.

Понастоящем работи като частен банкер в банка „Гутманн“ със седалище във Виена. Дейността ѝ се състои в обслужване на клиенти от Централна и Източна Европа, включително България, по въпросите за управление на семейното състояние и приемствеността между поколенията.

От 2018 г. Величка Христова е част и от бутиковата консултантска компания Family Business Matters, като се фокусира върху предизвикателствата, породени от разширяването на бизнеса, наследяването, управленските структури, сложността на богатството и управлението на взаимодействието между семейството и бизнес структурата. Ключовите области, в които предоставя консултации, включват още управление, планиране на приемственост и семейна филантропия.

От БАУКО пожелаваме нови професионални успехи на Величка Христова!