БАУКО отличава свои изявени членове

Юбилеят е повод за поглед към началото, за благодарност и уважение към постигнатото и безкористната отдаденост на хората.

УС на БАУКО изказва благодарност на Татяна Илева СМС и д-р Никола Христович СМС и управител на консултантската фирма „Финсис“ ООД за тяхната всеотдайна дейност за утвърждаването на управленското консултиране като професия и за организационното развитие на БАУКО.

Татяна Илева е един от първите консултанти, сертифицирани като СМС в България. Тя е дългогодишен председател на Комисията по членство и етика и оценител в процедурата за сертифициране като СМС.

Д-р Никола Христович се нарежда сред първите фирмени и индивидуални членове СМС на БАУКО. Той е дългогодишен председател на Комисията по финансов контрол и участва ангажирано в работната група „Европейски политики и програми“.

Председателят на УС на БАУКО благодари от свое име и на членовете на УС: д-р Антонина Кардашева СМС, Виктор Манев СМС, Илиана Филипова СМС и Кристиана Казанджиева СМС за изграденото партньорство и доверие, за споделянето на общи ценности и обединяването около общи цели за развитието на консултантската професия.

БАУКО поздравява отличените колеги за постигнатите успехи през годините и им пожелава вдъхновение в попрището, на което са се посветили.