Тук можете да откриете материали, съвети, насоки и обучения по разнообразни въпроси от богатата палитра на управленското консултиране. Съдържанието се предоставя от наши членове, партньори и спонсори.

Проучването на KPMG International сред бизнес лидери по света очертава появата на нов вид издръжливост на компаниите: те се стремят да са едновременно бързи и гъвкави, като са насочени и към постигане на растеж.

Весела Кръстева СМС анализира темата за етиката в контекста на съвременните технологии и гледната точка на управленския консултант.

Драгомира Шулева представя примери за това как и къде работи методът „ Семинар за създаване на бъдещето“.

Д-р Антонина Кардашева СМС дискутира баланса при управлението на многообразието от хора като стратегия за бизнес успех и различни подходи за постигането му.

Юлиан Узунов отправя поглед към управленското консултиране – „готварска книга“ или творчество е то – и как международният стандарт ISO 20700 Насоки за услуги по управленско консултиране дава фундамента на професията.

Проучване на Европейската федерация на асоциациите по управленско консултиране (FEACO), което откроява тенденциите в професията и обръща внимание на влиянието на дигиталната трансформация, новите играчи и повишеното търсене на умения.