Тук можете да откриете материали, съвети, насоки и обучения по разнообразни въпроси от богатата палитра на управленското консултиране. Съдържанието се предоставя от наши членове, партньори и спонсори.

Весела Кръстева СМС анализира темата за етиката в контекста на съвременните технологии и гледната точка на управленския консултант.

Драгомира Шулева представя примери за това как и къде работи методът „ Семинар за създаване на бъдещето“.

Д-р Антонина Кардашева СМС дискутира баланса при управлението на многообразието от хора като стратегия за бизнес успех и различни подходи за постигането му.

Юлиан Узунов отправя поглед към управленското консултиране – „готварска книга“ или творчество е то – и как международният стандарт ISO 20700 Насоки за услуги по управленско консултиране дава фундамента на професията.

Проучване на Европейската федерация на асоциациите по управленско консултиране (FEACO), което откроява тенденциите в професията и обръща внимание на влиянието на дигиталната трансформация, новите играчи и повишеното търсене на умения.

В проучването на KPMG International от 2018 г. бизнес лидерите по света споделят своя оптимизъм за икономическите перспективи и възможностите, породени от новите технологии. В същото време им се налага да се справят и с редица нови рискове.