calendar

Предстоящи събития
Как да бъдем успешни с
„agile управление“

28 март 2018 г.

Минали събития
Бизнес брънч в Пловдив
13 февруари 2018 г.

Лаборатория по риск култура
15 ноември 2017 г.