Причини за наемане на консултант

Вероятно най-често срещаната причина да се наеме консултант е да се използват някакви негови конкретни умения. Колкото по-специализиран е консултантът в своята област, толкова по-ценен е за клиента. Специализирано ноу-хау е необходимо, когато клиентът се нуждае от консултанти, които са експерти в неговия сектор, примерно за да оценят резултатите от определено действие на някой от конкурентите му или да помогнат да се реши дали даден нов управленски подход – например управление на връзките с клиентите, ще доведе до конкретни ползи точно в неговата фирма. В друг случай клиентът е решил, че управлението на връзките с клиентите е добро за него – сега му трябват няколко експерти в тази област, които да го приложат.

Но понякога клиентът просто се нуждае от помощ – интелигентни, проницателни, добре информирани хора, които да му помогнат да осъществи нова инициатива, особено ако не може да отдели за тази цел свой вътрешен ресурс. Тук категорично не се търсят специалисти. Необходимо е консултантите да бъдат много гъвкави – просто да запретнат ръкави и да свършат каквото е необходимо. Това е нещо, което изисква по-скоро широка култура, а не задълбочени знания в една или две области.

Дори и в малки организации за мениджърите е трудно да се дистанцират и да анализират непредубедено какво се случва. По тази причина се пропускат много възможности и се игнорират много предупреждения. И дори и мениджърът да има време за такива разсъждения, как да бъде сигурен, че вижда най-важните неща за фирмата, а не просто най-важните неща за себе си? Външните лица, каквито са консултантите, могат да предоставят ценен поглед отстрани, защото гледат на организацията с нови очи. Това може да бъде точно подходът, необходим на клиента, когато например той се чуди дали някое трудно решение е и вярното решение.

Понякога външното мнение, изразено от експерт, е достатъчно да стартира даден процес. Консултантът просто казва: „Да, ние сме съгласни, че навлизането на пазара с този нов продукт в този момент е добра идея, така че започвайте”. И клиентът започва. Но в много други случаи обаче той се нуждае от конкретна информация, за да реши какво да предприеме. Например, някой предлага някаква инициатива, която е много противоречива. В този случай е много добре да се наеме консултант, който да представи фактите от своята гледна точка и да даде възможност на всеки да вземе свое собствено решение.

Има също така случай, когато клиентът търси не толкова външен поглед или нови данни, а творческо мислене, някой да седне с хората от организацията и да измисли иновативен подход. Може би всички фирми в една индустрия се сблъскват с една и съща заплаха – например, появяването на нова, застрашаваща технология. Всички конкуренти са възприели едно и също поведение, но някоя фирма може да търси различен подход, такъв, който да превърне проблема във възможност за диференциране на фирмата.

Обикновено промяната – задвижването на нов проект, е трудна работа. Хората във фирмата работят по други задачи, имат ежедневни отговорности, за които да мислят, и не всеки може да се посвети на новото начинание. Основният начин консултантът да помогне в такъв случай е да предостави нужната енергия и решимост, за да реализира завършването на проекта. За разлика от много вътрешни участници консултантът може да посвети цялото си време и усилия на този проект и е много по-малко вероятно да се разсее. Консултантите може да бъдат полезни и за да движат проекта, ако служителите загубят интерес или вяра в него, както често се случва с големи проекти.

Понякога, изправен пред нов проблем или възможност, клиентът може да не знае накъде да се обърне, какво да бъде следващото му действие. Той се нуждае от план, който да го пренесе от мястото, където се намира, до мястото, където иска да се намира, а понякога просто от потвърждение, че е на прав път. В такъв случай много съществен фактор за успеха е доколко консултантската фирма вече е била в подобна ситуация и има изградена методология и натрупан актуален опит от предишни проекти.

За разлика от мениджърите, консултантите по мениджмънт имат опит в различни ситуации в обществения и частния сектор, в големи и малки организации, с различни клиенти, с различни култури и различни бизнес среди – от бюрократични до иновативни. Това е конкурентно предимство, което не бива да бъде пренебрегвано. Добрият консултант може „да инжектира” в бизнеса на клиента си знания и опит, които да му помогнат да постигне целите си много по-бързо и ефективно в сравнение със ситуацията, когато се опитва да направи всичко сам. Фирмите, които се стремят да се разрастват и да бъдат конкурентоспособни в модерната икономика, се нуждаят от квалифицирани управленските консултанти, които да предоставят опита и ресурсите си при спазването на важния принцип за съответствие между цената и качеството на предлаганата услуга.

Има и ситуации, когато не е подходящо да се използва консултант. Например, за да се потвърди вече взето мениджърско решение или с цел консултантът да поеме върху себе си нечия вина.