Значимост на консултантската професия

Управленското консултиране има забележителен ефект в средата, в която работим. Консултантите реагират много по-бързо и по-ефективно на променящите се обстоятелства и нужди и генерират нови бизнес идеи. Вече не може да се отрече тяхната ефективност и тяхното въздействие върху икономиката.

Като помагат на фирмите да се развиват, консултантите индиректно създават нови работни места. Сам за себе си, този бранш е също така данъкоплатец и работодател, предимно на хора с добро образование. Като се има предвид нарастващото значение на консултантския сектор, става задължително да се пропагандира неговата значимост, да се осигурява неговата защита и да му се гарантира съответно икономическо, политическо, социално и юридическо представяне. Това е и една от основните цели на БАУКО – професионалната организация на българските консултанти. БАУКО се стреми да служи на професията, за да може тя да служи по-добре на обществото.

Когато хората практикуват консултиране, важно е да могат да правят това, което твърдят, че могат да правят, и да се държат професионално, докато го правят. По тази причина ние изискваме от нашите членове да поддържат своите знания актуални и се стараем да им предлагаме информация за всички новости в областта на управленското консултиране. Освен това, ние имаме Етичен кодекс и всички наши членове доброволно са се съгласили да се придържат към него.

БАУКО налага високи специфични критерии за членство, така че нашите членове са фирми и индивидуални консултанти с богата кариера като консултанти и високи етични и професионални стандарти. Не е тайна, че в някои кръгове професията консултант буди отрицателни емоции. Част от мисията на БАУКО е да заличи тази отрицателна конотация и да изгради мост между консултантите и техните клиенти.

Да се работи за професионалното развитие на управленското консултиране у нас е интересна и предизвикателна задача, тъй като професията често разпалва бурни спорове. Понякога ни питат какво представлява управленското консултиране, как работят консултантите и каква е разликата между тях. Това е труден и предизвикателен въпрос. Няма да сбъркате, ако гледате на консултантите като на добре образовани, интелигентни и любопитни хора, които използват прагматично своите знания и здравия си разум, за да предложат решения на клиентите си, и се учат от всяка своя дейност, готови за следващия си договор.