Въпроси и отговори

 

Колко се търсят консултантските услуги при нас и защо?
Консултанти се търсят все повече и при нас. Причина за това е, че мениджърите на фирмите вече знаят каква е работата на консултантите и си дават сметка, че се нуждаят от услугите им. Един изпълнителен директор няма време да извършва проучвания, проверки и сравнения, като междувременно трябва да върши и основната си работа, особено в големи фирми. Тогава идва на помощ консултант, понеже точно това му е работата.
Къде да потърсим работа като консултант?
Най-добре да се кандидатства в утвърдени и престижни фирми с добра репутация.Там ще имате възможност да опознаете различни бизнес процеси и да натрупате разнообразен опит. Освен това, успешните фирми инвестират в професионалното израстване на своите служители. В голяма фирма вероятно ще специализирате в един сектор или вид услуги, докато в малка може да Ви се наложи да покривате целия спектър.
Как да се справят младите консултанти с първоначалното недоверие към техните качества?
Наистина, клиентите често недооценяват, че младите хора могат много по-бързо да придобият нови познания от цял свят и да ги „преведат“ съобразно българските специфики. Обикновено се забравя, че в много области, като финансите и информационните технологии например, всъщност нещата се движат от съвсем млади хора. Оръжията на младия консултант срещу първоначалното недоверие са диплома от престижен университет, специализация в определена област и в добавка международен сертификат. В този бранш най-престижен е документът за сертифициран управленски консултант (СМС, Certified Management Consultant).
Как се става СМС?
През май 2001 г. Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО) стана единствената институция в България, оторизирана от Международния съвет на институтите по управленско консултиране (ICMCI) да провежда процедури и да присъжда титлата „сертифициран управленски консултант”, известна с английското си съкращение СМС (Certified Management Consultant). СМС е единствената в света професионална квалификация, базирана на компетентността, която има единен стандарт във всички държави – членки на ICMCI. А това са над 50 страни, включително по-голямата част от Европа, САЩ, Канада и Австралия, които заедно покриват 85-90% от над двата милиона консултанти в света.

Кандидатите за СМС трябва да са с висше образование и най-малко две години реален опит в управленското консултиране през последните пет години или най-малко пет години опит като мениджър за последните десет години, и да отговарят и на други допълнителни критерии. Кандидатите подготвят професионална справка, която трябва да показва компетентността им в четири области – консултантски умения, мениджмънт, професионална специализация и политически, икономически, социални и технологически познания и култура. Пакетът с документи за кандидатстване съдържа автобиография, разработен казус от практиката и портфолио с доказателства за професионални умения, включително непрекъснато професионално развитие. След одобряване на документите кандидатите се явяват на едночасово интервю със сертифицирани оценители на БАУКО. Одобрените получават титлата СМС, която се признава реципрочно в 50 страни, чиито национални организации са членки на ICMCI.
Признава ли се в чужбина степента СМС, защитена в България?
Титлата СМС означава едно и също във всички страни членки: носителят притежава знания, опит, компетентност и, по силата на Етичния кодекс, който доброволно се съгласява да спазва, професионална етика, на която клиентът може да разчита. Според клаузата за реципрочност СМС се признава във всяка от страните – членки на ICMCI, независимо къде е направена сертификацията. Ние провеждаме сертификации от 2001 г. и сме сертифицирали консултанти и от Македония, Великобритания, Португалия и Канада, които са предпочели да преминат процедурата при нас, някои защото имат интерес към кариера в България, а други по чисто финансови причини, тъй като цената у нас е ниска в сравнение с другите европейски институти.
Какво е нужно да покажете на интервютата за работа в консултантските компании?
Основното е да покажете, че можете и искате да работите, че сте гъвкави, издържате на натоварване и имате желание да продължавате да се учите. Това, че сте завършили престижен университет, не означава автоматично висок старт. По-важното е да имате голям потенциал за развитие.
Какви качества трябва да притежавате, за да работите като консултант?
Консултирането е разнообразна професия, където проектите и клиентите се променят постоянно. Това е красотата, но същевременно и най-голямото предизвикателство на професията.

За да работиш като консултант, трябва да си пълен с енергия и оптимизъм. Този бизнес е голямо предизвикателство и дава големи шансове, особено за млади хора с ентусиазъм и желание за работа. Бариерите за влизане в този бизнес са ниски – необходими са информация, знания и свежест в мисленето. Към тези качества се добавят изискването човек да има нагласа за тази работа, да я обича, да има обаяние, с което да печели клиенти, и умение да приема техните проблеми не като поредния казус, а като жизненоважни, каквито са те за самите клиенти. Способността да поемаш отговорност също е основно качество в този бизнес. Ако я притежавате и успявате да предлагате качествена услуга в достатъчно кратък срок, тогава ще имате клиенти.

За успешна кариера в консултирането, желателно е да имате ЕДНОВРЕМЕННО следните качества:

  • Почтеност: най-важни са нуждите на клиента
  • Аналитично мислене: всеки проблем има решение
  • Ясен изказ: и писмен, и устен
  • Емпатия: възможност да разбираш гледната точка на другия човек, без да е задължително да си съгласен с нея.
Какво точно правят консултантите във фирмите?
Подобно на учителите, на които им се плаща да помагат на децата да растат, на консултантите се плаща да помагат на фирмите да се развиват. Днес обаче това развитие е изключително динамично. Пазарните проучвания в Европа установяват, че като цяло консултантските проекти стават по-многостранни и всеобхватни, а купувачите на консултантски услуги – по-взискателни. Те очакват дълбоко познаване на техния сектор и пазар и предпочитат няколко, но по-малко скъпи и по-кратки проекти. По тази причина консултантските фирми наемат все повече експерти в индустрията – те се нуждаят от малко време за навлизане в проекта, което е критично при кратките проекти.

Управленското консултиране има значим ефект върху икономиката, особено във времена на нестабилност. Консултантите реагират много по-бързо и по-ефективно на променящите се обстоятелства и нужди и генерират нови бизнес идеи. Не може да се отрече тяхната ефективност и тяхното въздействие върху бизнес средата, в която работят.
Съществува ли обучение за управленски консултанти?
В Европа има университети, предимно в Англия, Германия, Франция и скандинавските страни, които предлагат магистърска степен по управленско консултиране, но не и в България. БАУКО се стреми да запълва тази празнина, като подпомага непрекъснатото професионално развитие на своите членове чрез обучение на млади консултанти, лекции на изтъкнати професионалисти, срещи, кръгли маси и други инициативи, но все още не предлага цялостна подготовка на управленски консултанти.

Ето няколко връзки към магистърски програми по управленско консултиране:

Management Consulting MBA, програма на Groupe ESC Toulouse (с тройна международна акредитация internationale EQUIS, AMBA, AACSB) в партньорство с френската национална асоциация SYNTEC Conseil en Management. Тази програма подготвя кадри, желаещи да се насочат към професията управленски консултант, но също така приема консултанти, които желаят да разширят своята компетентност и мрежа от контакти.
www.esc-toulouse.fr/mc-mba

Global MBA (Management Consulting), London School of Business & Finance:
http://www.lsbf.org.uk/programmes/masters/mba/lsbf-mba/specialisations/mba-management-consulting.html

MSc in Management Consulting, Grenoble Ecole de Management: подготвя бъдещи и практикуващи консултанти да решават комплексни бизнес проблеми и да помагат на компаниите да повишат своята производителност.
http://www.grenoble-em.com/1191-master-of-science-in-management-consulting-2.aspx

Management Consulting, Harvard Extension School: курсът е замислен за хора, които искат да разберат процеса на консултирането, както и инструментите и техниките, които се използват, за да се помогне на организациите да подобрят своята производителност и да станат по-ефективни. http://www.extension.harvard.edu/about-us

Management Consulting Major, University of Notre Dame, Mendoza college of business: подготвя консултанти по въпросите на управлението. http://business.nd.edu/Undergraduate_Studies/Academics/Management_Consulting_Major/

KMU Akademie & Management AG в партньорство с Middlesex University London: MBA – Unternehmensberatung: фундаментално теоретично и практично образование по икономика, управление и управленско консултиране.
http://www.kmuakademie.ac.at/mba-fernstudium/mba-unternehmensberatung

Други полезни връзки:
Inside career
http://www.insidecareers.co.uk/professions/management-consultancy/