Какво е управленско консултиране

Според Европейските стандарти за предоставяне на услуги по управленско консултиране EN 16114:2011, консултантската услуга е „набор от мултидисциплинарни интелектуални дейности в областта на управлението с цел да се създаде стойност или да се съдейства за промяна, като се предоставя съвет за решение, предприемат се действия или се произвеждат продукти”.

Прочети още...

Причини за наемане на консултант

Вероятно най-често срещаната причина да се наеме консултант е да се използват някакви негови конкретни умения. Колкото по-специализиран е консултантът в своята област, толкова по-ценен е за клиента. Специализирано ноу-хау е необходимо, когато клиентът се нуждае от консултанти, които са експерти в неговия сектор, примерно за да оценят резултатите от определено действие на някой от конкурентите му или да помогнат да се реши дали даден нов управленски подход – например управление на връзките с клиентите, ще доведе до конкретни ползи точно в неговата фирма. В друг случай клиентът е решил, че управлението на връзките с клиентите е добро за него – сега му трябват няколко експерти в тази област, които да го приложат.

Прочети още...

Значимост на консултантската професия

Управленското консултиране има забележителен ефект в средата, в която работим. Консултантите реагират много по-бързо и по-ефективно на променящите се обстоятелства и нужди и генерират нови бизнес идеи. Вече не може да се отрече тяхната ефективност и тяхното въздействие върху икономиката.

Прочети още...

Въпроси и отговори

Колко се търсят консултантските услуги при нас и защо?
Консултанти се търсят все повече и при нас. Причина за това е, че мениджърите на фирмите вече знаят каква е работата на консултантите и си дават сметка, че се нуждаят от услугите им. Един изпълнителен директор няма време да извършва проучвания, проверки и сравнения, като междувременно трябва да върши и основната си работа, особено в големи фирми. Тогава идва на помощ консултант, понеже точно това му е работата.

Прочети още...