Станете индивидуален член

Ако сте преминали успешно през сертификационната процедура на БАУКО за управленски консултанти, Вие ставате индивидуален член на Асоциацията

Станете фирмен член

Вие може да станете фирмен член на БАУКО под две форми: