Новини

БАУКО и БФБЛ отбелязаха Световния ден на ценностите

В дискусията, посветена на ролята на ценностите за успеха на компаниите и обществото, участваха представители на водещи компании и експерти.

Как ценностите могат да помогнат в изграждането на България като привлекателно място за работа и живот? Отговор на този въпрос търсиха участниците в международна дискусия, организирана от Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО) и Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) на 26 октомври 2017 г. в хотел „Хилтън“ в София.

Със събитието БФБЛ и БАУКО имаха за цел да отбележат – за първи път у нас – Световния ден на ценностите. Началото му е дадено през 2016 г. от група неправителствени организации във Великобритания и бързо набира популярност в редица страни. Година по-късно България стана една от тях – темата за ценностите и значението им за развитието не само на компаниите, а и на цялото общество привлече представители на над 40 компании – членове и съмишленици на двете организации и експерти.

„Принципите, които ни ръководят и определят нашите действия, са част от живота не само на всеки отделен човек, но и основен елемент в стратегията на все повече компании. Като общност на отговорния бизнес и носител на Стандарта за бизнес етика, БФБЛ насърчава съблюдаването на отговорно бизнес поведение и обмяната на опит в прилагането на етични корпоративни практики”, каза Ираван Хира, председател на БФБЛ.

На откриването Гергана Мантаркова, председател на БАУКО и управляващ съдружник на KPMG в България сподели: „Това, което обединява членовете на БАУКО, е стремежът за поддържане на високи професионални и етични стандарти в областта на управленското консултиране и налагането им на пазара, с което да допринесем за ползотворното развитие на бизнес средата като цяло.“

По темата за ценностите Гергана отбеляза: „Технологиите ще продължават стремително да променят начина, по който работим и живеем. Съвсем скоро работната сила ще обхваща пет поколения, които ще възприемат и споделят света по съвършено различен начин. Успехът на всяка организация ще зависи от умението й да обединява около общи ценности и ще се измерва повече на базата на въздействието й върху света, отколкото на въздействието й върху крайния резултат.“

Специален гост на дискусията по покана на БАУКО бе Чарлз Фаулър, член на Ръководната група на Алианса за ценностите (Великобритания), председател на Фондацията за човешките ценности и един от авторите на концепцията за Световния ден на ценностите. 

„През 2016 г. идеята достигна до 21 милиона души по целия свят, а тази година техният брой нарасна трикратно. С България и днешната дискусия страните, присъединили се към инициативата, вече са 91“, заяви британският лектор. „Определянето на основните ценности и ежедневното им отстояване е пътят към дългосрочния успех на организации от всякакъв тип – бизнес средите, неправителствения сектор, институциите, на обществото като цяло. Те са и онова, което ще завещаем на поколенията след нас. Вече живеем в икономика на ценностите, която е и икономика на знанието, в която талантът и креативността придобиват все по-голямо значение,” посочи той.

В събитието активно се включи и Наталия Благоева, CMC, основател и директор на „Евдемония сълушънс“, член на БАУКО и официален партньор Световния ден на ценностите, която сподели: „Казват, че всеки един от нас прави 35,000 избора на ден. Световният ден на ценностите е възможност да се замислим кои са нашите най-дълбоки ценности и доколко изборите, които правим са в синхрон с тези ценности. В този процес мениджмънт консултантите играят особено важна роля, защото дават толкова ценния външен поглед, разполагат с инструменти за оценка и подпомагат процеса на постигане на синхрон между ценности и действия, който именно е в основата на благосъстоянието и просперитета ни като личности и организации.“

В дискусията, модерирана от Мария Шишкова от Управителния съвет на БФБЛ, активно се включиха и Ирина Василевска, член на Управителния съвет на БФБЛ и главен директор „Корпоративна политика и правни отношения“ в „Теленор България”, д-р Цветелина Дучева, управител на дентална клиника „Петър Дучев”, които дискутираха значението на високите професионални и етични стандарти за развитието и успеха на организациите. Те споделиха как техните компании прилагат на практика своите визия, мисия и ценности, какви са предимствата и резултатите от отговорното поведение на бизнеса и отговориха на въпроси от аудиторията.