Новини

Лаборатория по риск култура

БАУКО е стратегически партньор на Лаборатория по риск култура, основана от „Евдемония сълушънс“.

Риск културата са ценностите, убежденията, знанията, отношението, нивото на осъзнатост и представите за риска, споделяни от група хора с обща цел. Тя определя колективната им способност да идентифицират, обсъждат и реагират на настоящи и бъдещи рискове на организацията.

Каним Ви на събитието, на което ще обърнем внимание на темата риск култура. Специалните ни гости с професионален опит в областта от БАКБ, Делойт, Евдемония Сълушънс, KPMG, ISACА и BRiMA ще споделят казуси от практиката, както и своята гледна точка по различни въпроси в панелни дискусии.

Вижте повече и как да участвате на страницата на събитието.