Новини

ISO 20700: Ръководство за управленско консултиране

Стандартът ISO 20700: Ръководство за управленско консултиране (Guidelines for management consultancy services) бе публикуван на 1 юни 2017 г.


Скъпи управленски консултанти,

За нас е удоволствие да обявим, че стандартът ISO 20700: Ръководство за управленско консултиране (ISO 20700: Guidelines for management consultancy services) бе публикуван на 1 юни 2017 г. Стандартът е разработен в резултат на тригодишен проект, ръководен от Международния съвет на институтите по управленско консултиране (ICMCI), чийто член е БАУКО.

Управленското консултиране има значима роля в днешния бизнес и политически свят, оказвайки влияние върху важни управленски решения и начинания. Клиентите ни имат все по-високи очаквания от нас като консултанти, налагащи строги изисквания за прилагането на иновации, ефективност и етично поведение, както и за по-измерими ползи от нашата работа. 

Разработен така, че да е от помощ както за консултантите, така и за клиентите, стандартът ISO 20700 се основава на най-добрите практики от света на управленското консултиране и включва препоръки за подобряване на цялостния процес по предоставяне на тези услуги.

Стандартът цели да повиши прозрачността и ефективността в консултантските проекти за по-високи бизнес постижения. Поставяйки фокус върху резултатите от управленското консултиране, ISO 20700 насърчава консултантите да прилагат свои методи и подходи, за да запазят своята идентичност и силни страни.

Ето и няколко интересни факта около ISO 20700:

  • Разработването на стандарт ISO 20700 започва още през 2013 г.
  • 42 страни се включват активно в разработването му, ръководено от Робърт Боденщайн, СМС и заместник-председател на ICMCI
  • Това е първият ISO стандарт за услуга, който се публикува 
  • Получава специален статут от ISO поради уникалните си характеристики 
  • Предоставя насоки по отношение на договарянето, изпълнението и оценяването на управленските консултантски услуги 

Надяваме се приемането и прилагането на стандарт ISO 20700 от нашите членове и колеги да спомогне за налагането на по-ясни критерии за качество в нашата професия и повишаване на доверието на нашите клиенти.

Ние от БАУКО се ангажираме да допринесем за постигането на добро разбиране и ефективно прилагане на стандарта чрез редица инициативи, за които ще Ви информиране своевременно.

С уважение,
Управителен съвет на БАУКО