Новини

Определени са участниците в обученията по програма Еразъм+

Имаме удоволствието да Ви представим консултантите, одобрени за участие в Пилотен курс за управленски консултанти и Обучение на обучители, финансирани по програма Еразъм+.

Те бяха определени на 25 октомври 2016 г. от Комисията за подбор в състав Драгомира Шулева, председател, Калина Кавалджиева и Татяна Илева. При оценяването на кандидатите бяха взети предвид общият професионален опит, опитът като консултант и обучител, нивото на владеене на английски език, плановете за непрекъснато професионално развитие и опитът в изпълнението на международни проекти. От съществено значение при избора беше и възможността на кандидата да отдели време за провеждане на обучения от името на БАУКО, на които да сподели наученото от курса с други консултанти.

Участници в Пилотен курс за управленски консултанти:

 1. Весела Кръстева, СМС
 2. Маргарита Василева, Европейски център за качество
 3. Михаил Михайлов, МММ
 4. Христина Василева, ФТА Консулт

Участници в Обучение на обучители:

 1. Борис Тошев, СМС
 2. Драгомира Шулева, СМС
 3. Екатерина Игнатова, БАУКО
 4. Ива Тодорова, КПМГ България
 5. Иван Иванов, СМС
 6. Калина Кавалджиева, СМС
 7. Кристиана Казанджиева, Агенда
 8. Наталия Благоева, СМС

Пожелаваме успех на всички одобрени кандидати и се надяваме, че придобитите знания и умения ще допринесат за постигането на нови професионални успехи.