Новини

Нов пълноправен член на БАУКО

„Евро Бизнес” ЕООД е новият пълноправен член на БАУКО. 

Компанията е създадена през 2006 г. и е специализирана в управление на проекти и консултиране по стопанско и друго управление. Предлаганите от „Евро Бизнес” ЕООД услуги включват изготвяне и управление на проекти по програмите на Европейския съюз, управление на инвестиционни проекти, въвеждане на системи за управление, консултации по бизнес планиране и мениджмънт, стратегическо планиране и управление.

Поздравяваме нашите нови партньори за присъединяването към БАУКО и се надяваме на дълго и ползотворно сътрудничество.