Новини

БАУКО започна дискусия за бъдещето на консултантската професия

БАУКО събра консултанти от страната и чужбина, както и представители на бизнеса на форума „Управленски консултант: Очаквания на пазара и предизвикателства“.

При откриването на форума г-жа Гергана Мантаркова, председател на управителния съвет на БАУКО и управляващ съдружник на „КПМГ България“, очерта приоритетите в дейността на Асоциацията като осигуряване на ефективна инфраструктура за необходимата свързаност между консултантите, разширяване на сътрудничеството с бизнес и правителствени организации, промотиране развиването на консултантски компетентности и сертифицирането, както и етичните норми. „Важно е в разговора за бъдещето на консултантската професия да включим младите консултанти, които ще формират индустрията, и БАУКО ще работи активно в тази посока,“ подчерта г-жа Мантаркова.

Специален гост на форума бе г-н Сорин Кайан, председател на Борда на CMC Global. Той дискутира ролята на управленския консултант и как се променя тя в крак с времето. „Местните консултанти ще изчезнат в традиционния формат на това понятие. Консултантите вече трябва да познават и своя регион, и глобалните тенденции, за да допринесат стойност за своите клиенти,“ подчерта г-н Кайан. „Използването на най-новите технологии за тях ще бъде ежедневие,“ допълни той.

На форума бяха представени междинни резултати по проекта „Европейски управленски консултант – програма за развитие на компетентностите“, изпълняван от БАУКО в стратегическо партньорство с организации от Полша, Дания и Нидерландия и финансиран по програма „Еразъм+“. Г-жа Екатерина Игнатова, изпълнителен директор на БАУКО, запозна участниците с резултатите от европейското проучване на тема „Какво очаква бизнесът от управленските консултанти?“ Подробности можете да видите тук

Драгомира Шулева СМС, председател на Комисията за обучение и сертифициране към БАУКО, очерта модела за рамката на компетентностите на управленския консултант, създаден по проекта. Тя представи и процеса на работа, в който е използвана и рамката на компетентностите на CMC Global. „Добавихме спецификация на изискванията във всички фази на консултантската работа, за да се осигури съответствие със стандарта EN 16114, и акценти, откроени в сътрудничество с колегите по проекта,“ подчерта г-жа Шулева. Повече за разработената рамка за компетентностите можете да намерите тук.

Участниците във форума се включиха в дискусии в интерактивния и комуникативен формат на „Световно кафене“, водени от г-жа Шулева. Обсъжданията откроиха идеи за професионално развитие, разбиране очакванията на бизнеса от управленските консултанти и много други. 

На форума бяха представени предстоящи обучения по проекта „Европейски управленски консултант – програма за развитие на компетентностите“. Те ще дадат възможност на консултанти от България да придобият нови умения. Повече информация можете да намерите тук. 

___________

За CMC Global

CMC Global (бивш ICMCI, Международен съвет на институтите по управленско консултиране) обединява националните институти по управленско консултиране в 50 държави цял свят. Тези институти администрират, в съответствие с високи световни стандарти за компетентност, етика и независимост, международната сертификация Certified Management Consultant CMC, присъждана на индивидуални професионални консултанти.

За проекта „Европейски управленски консултант – програма за развитие на компетентностите“

Проектът „Европейски управленски консултант – програма за развитие на компетентностите“ се изпълнява по програма „Еразъм+“ с водещ партньор Асоциацията на консултантите и обучителите MATRIK от Полша в партньорство със CMC Denmark от Дания, In Dialogue от Нидерландия и Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО).