Новини

БАУКО е приета за пряк член на Българската търговско-промишлена палата

През юни 2016 г. БАУКО стана пряк член на Българската търговско-промишлена палата.

Прякото членство ще даде по-гъвкави възможности за сътрудничество между двете организации за подпомагане, насърчаване и защита на интересите на своите членове в динамично променящата се бизнес среда.

Очакваме с нетърпение съвместните ни инициативи.