Новини

Увеличава се броят на членовете на БАУКО с докторска степен

Александър Трифонов СМС, управител на КИМКООП и член на БАУКО защити докторска степен.

Александър Трифонов СМС, управител на КИМКООП и член на БАУКО защити докторска степен на тема Организация и управление на процеса на публично-частно партньорство като елемент на националната сигурност.

Да поздравим доктор Александър Трифонов и да му пожелаем нови професионални успехи!