Новини

Гергана Мантаркова бе избрана за втори мандат като председател на УС на БАУКО

Тя бе избрана за втори мандат от три години като председател на БАУКО на Общото събрание на Асоциацията, проведено на 14 април 2016 г.

Г-жа Гергана Мантаркова е управляващ съдружник на KPMG в България. „За мен е чест доверието, оказано ми от членовете на БАУКО,“ сподели тя. „Заедно ще продължим да работим за развиване на високи стандарти в консултантската професия и разширяване на сътрудничеството с бизнеса и партньорски организации.“ 

Общото събрание на БАУКО избра и четирима нови членове на Управителния съвет: Кристиана Казанджиева, управител на „АГЕНДА“, Людмил Манев, управител на Европейски център за качество, Драгомира Шулева СМС и Татяна Илева СМС. Членове на Управителния съвет остават Виктор Манев, управител на „ММ Консулт“ и Димитър Манов, управител на „СИБОЛА 2000“.