Новини

Обсъждане на предложения за оптимизиране управлението на европейските фондове за програмен период 2014-2020 г. със заместник-министър на икономиката г-н Любен Петров

Дванадесет предложения за оптимизиране управлението на европейските фондове за програмен период 2014-2020 г. представиха от БАУКО на среща със заместник-министъра на икономиката г-н Любен Петров на 15.01.2015 г. на срещата от страна на БАУКО присъстваха г-жа Екатерина Игнатова, г-жа Живомира Гайдова и г-н Димитър Манов.

Предложенията се отнасят до конкретни области от системата за управление и контрол като: програмирането на новите финансиращи мерки, синхронизация на документите по отделните оперативни програми, разнородната практика на ключовите органи в системата, етичен кодекс за взаимодействие между държавната администрация и бенефициентите и др.

Чрез градивни предложения от страна на своите членове и европейските си партньори БАУКО има готовност активно да съдейства на отговорните органи в процеса на разрешаване на възникналите оперативни затруднения.