Новини

Предложения на БАУКО до заместник министър-председател Томислав Дончев за новия програмен период

БАУКО внесе писмо до г-н Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, което съдържа 12 предложения за оптимизиране управлението на европейските фондове за програмния период 2014-2020 г.

БАУКО внесе писмо до г-н Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, което съдържа 12 предложения за оптимизиране управлението на европейските фондове за програмния период 2014-2020 г.

Писмото отправя и покана за среща с цел обсъждане начините за полезно взаимодействие между Управляващите органи и управленските консултанти при усвояването на европейските средства.