Новини

Офис на БАУКО

Вече можете да посетите БАУКО на адрес:
София 1000, пл. „Славейков” 6, ет. 2, офис 16 (сградата, в която се намира Столичната общинска агенция за приватизация).

За повече информация