Новини

„Сибола 2000” ООД е консултант по проект, който открива 2 000 нови работни места в Русе

Агенцията за финансово-управленски консултации „Сибола 2000” ООД е консултант по проект, който открива 2 000 нови работни места в Русе през следващите три години. 

Проектът е получил финансова подкрепа на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., в рамките на процедура „Внедряване на иновации в предприятията”.

Проектът предвижда внедряването на нови продукти, предназначени за водещи производители в автомобилната индустрия  - Фолксваген груп, Волво, Тойота, Дженерал Мотърс и БМВ. В рамките на проекта ще се организира изцяло иновативен процес  за създаване на нови продукти и изделия – дизайн, прототипиране,  тестване и лабораторни измервания, техническа подготовка на производството, разработка на процеса, проектиране и производство на оборудване,  монтаж и логистика,  цялостно управление на организацията.

Разширяването на производството на Витте Аутомотив България" ЕООД несъмнено ще допринесе за индустриалното развитието на Русе и региона, който се превръща в център на истински автомобилен клъстер.

По този начин голяма част от конструкторската и развойна дейност на концерна ще бъде пренесена в България, като много млади български инженери ще имат възможност да се изградят като специалисти в съвместните инициативи на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и „Витте Аутомотив“.

Немската компания е със сертификат за инвеститор клас А.  Българската агенцията за инвестиции ще отпусне 1 млн. лева за инфраструктурата - подземен канал и обслужващата улица. Предвижда се промяна в транспортната схема на гр. Русе, като се пусне нова автобусна линия, която да осигури превоза на работниците за трисменния режим на работа.

ВИТТЕ Аутомотив, световен лидер в производството на заключващи механизми за автомобилната индустрия, стартира производствена дейност в България преди 4 г. Компанията непрекъснато се развива и разширява, като част от тази стратегия е и проектът на  „Витте Аутомотив България” ЕООД.

В края на 2012 г. – началото на 2013 г. компанията купува терен в източната промишлена зона на Русе – около 100 000 кв.м. В момента завършва изграждането на административна и производствена сграда заедно с прилежащата инфраструктура. Първият етап ще стартира през пролетта на 2014 г.,  когато ще бъдат открити 500 нови работни места, а оборотът се очаква да бъде над 70 млн.евро. Предвижда се, след приключване на проекта, Витте Аутомотив  да разполага с  40 000 кв. м производствена площ с общо 2000 нови работни места. По този начин производствената площадка  ще се превърне в  един от най-големите заводи на територията на община Русе.

WITTE Automotive е основана през 1899 г. и първоначално произвежда ключалки за куфари и катинари. След Втората световна война компанията се специализира в направата на ключалки за автомобилната индустрия, като първите продукти намират приложение в легендарния "бръмбар" на Volkswagen. Компанията има четири производствени предприятия в Германия. Освен тях е представена и в Чехия, България и Франция.

ЕС е най-големият производител на моторни превозни средства в света, а автомобилната индустрия играе основна роля в европейската икономика. Секторът осигурява заетост на огромен брой квалифицирани специалисти и като най-голям частен инвеститор в Европа в областта на научноизследователската и развойната дейност (НИРД), е основен двигател на знания и иновации, с огромен принос към брутния вътрешен продукт (БВП) на ЕС.

С ежегодно произвежданите 6 милиона автомобили,  съставляващи 35,6 % от общото автомобилно производство в ЕС, автомобилната промишленост заема водещо място в икономиката на Германия с близо 1 милион работни места.