Комисия и оценители

Комисия по обучение и сертифициране

Председател: Драгомира Шулева СМС, управител, Тугедър

Екатерина Читакова СМС, управител, Пейтънт Райт Консултинг

Гл.ас. д-р Калина Кавалджиева, CMC, УНСС

Оценители

Драгомира Шулева

Илиана Филипова

Таня Бояджиева

Юлиан Узунов